Kto to jest Inspektor Ochrony Radiologicznej ?

Inspektor Ochrony Radiologicznej to osoba, która sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę organizacyjną wymagań ochrony radiologicznej. Do jednostek tych zaliczają się między innymi pracownie stosujące aparaty rtg do celów diagnostyki medycznej i radioterapii, pracownie, w których korzysta się z weterynaryjnych aparatów rtg, czy zakłady przemysłowe wykorzystujące w ramach swojej działalności różnego rodzaju urządzenia radiacyjne.

Nasza oferta

Inspektor Ochrony Radiologicznej świadczy kompleksową opiekę nad powierzoną mu jednostką organizacyjną- pomaga w jej uruchomieniu i dokonaniu licznych formalności, a w późniejszym czasie nadzoruje poprawne jej funkcjonowanie zgodne z wszelkimi wymaganiami prawnymi.

Usługi oferowanie przez Inspektora Ochrony Radiologicznej to między innymi:

  • tworzenie projektów osłon stałych;
  • sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego;
  • przygotowanie kompletnej i czytelnej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością (księga jakości, procedury ogólne, procedury robocze, ewidencje i formularze, instrukcja ochrony radiologicznej, zakładowy plan postępowania awaryjnego, program zapewnienia jakości) oraz bieżąca jej aktualizacja;
  • przeprowadzanie testów podstawowych aparatury rtg;
  • przeprowadzanie szkoleń pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
  • przeprowadzanie audytu wewnętrznego w pracowni rentgenowskiej;
  • nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej w zakładach przemysłowych stosujących źródła promieniowania jonizującego.
  • Oferta jest zawsze dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, z zachowaniem szczególnej dbałości o jego zadowolenie z wykonywanych przez naszą firmę usług. Dokładamy wszelkich starań, by współpraca przebiegała sprawnie i efektywnie. W związku z tym oferujemy konkurencyjne ceny, elastyczne godziny pracy dostosowane do Klienta, dojazd na terenie Śląska i okolic lub, w miarę możliwości, współpracę na odległość. Sporządzana przez nas dokumentacja przygotowywana jest zawsze terminowo, starannie i kompletnie, co potwierdzają liczne referencje otrzymane od naszych Klientów

    Zapraszamy do kontaktu